...

Göç yolları
Göründü bize.
En büyük silah umut etmek,
Yadigar kalsın size.


1 yorum: